امروز: یکشنبه 30 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم دین

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم دین دسته: علوم انسانی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

مبانی نظری تعاریف ومفاهیم دین

قیمت فایل فقط 28,600 تومان

خرید

فصل دوم: دین
2-1- مقدمه ..................................................................................................................................
2-2- مفهوم دین .........................................................................................................................
    2-2-1- معنای لغوی ........................................................................................
    2-2-2- معنای اصطلاحی دین ......................................................................
    2-2-3- ابعاد دین .............................................................................................
2-3- منشاء دین ..........................................................................................................................
    2-3-1- علل پیدایش دین ..............................................................................
    2-3-2- علل پذیرش دین ...............................................................................
    2-4- کارکرد های دین .................................................................................................
    2-4-1- کارکرد های فردی ............................................................................
    2-4-1-1-معرفت زایی .......................................................................
    2-4-1-2- کارکرد احساسی (بهداشت روانی .................................
    2-4-1-3- کارکرد اخلاقی و رفتاری  ..............................................
    2-4-2- کارکرد های اجتماعی  .....................................................................
    2-4-2-1- همبستگی  ........................................................................
    2-4-2-2- آزادی و عدالت اجتماعی  .............................................
    2-4-2-4- هویت سازی ......................................................................
    2-5- طبقه بندی ادیان .............................................................................................
    2-5-1-  ادیان غیر توحیدی ..........................................................................
    2-5-2-  ادیان توحیدی ..................................................................................
    2-5-2-1- زرتشت ...............................................................................
    2-5-2-2- یهودیت ..............................................................................
    2-5-2-3- مسیحیت ...........................................................................
    2-5-2-4- اسلام ..................................................................................
            2-6- مساله تعدد ادیان ...........................................................................................
    2-6-1- انحصار گرایی ..................................................................................
    2-6-2- شمول گرایی ...................................................................................
    2-6-3- کثرت گرایی ....................................................................................
 2-7- نگاهی به اصول مشترک ادیان ......................................................................
    2-8- جمع بندی و نتیجه گیری ............................................................................


1-
1-1- مقدمه

انسان از خاک تهی پا به عرصه نادانی هایش نهاد و در لحظه ای تهی از آنچه که نمی توانست داشته باشد، در پی ساختن مفهومی از خود بود تا در این ناتوانی درک به خود انگیزه ای از برای بودن و دانستن ارزانی دارد؛ آرام آرام او در تاریکی مطلق از دانستن دست می ساید و برای فردا، داشت هایی نه چندان از سر دانایی گرد هم می آورد، برداشت هایی متفاوت و گوناگون به او حس غریب وجود را القا می کند و او در میان جمعی از دانسته ها که برایش در عین تازگی از ارزش هایی متفاوت بر خوردارند، غلت می خورد. او نمی داند چرا گاه از آنچه می یابد خشنود می شود، گاه متعجب؛ گاه می هراسد و گاه می رنجد؛ او بیشتر می آموزد؛ خواسته هایش، نیرو هایش و ناتوانی هایش برایش آشکار می گردند؛ و او سخت به دنبال طنینی است که مدهوشش می سازد، فهم طنینی گنگ، طنینی از جنس "الست بربکم"؛ شاید اصطلاحی که یونگ  آن را "قدرت قاهره" می خواند و اذعان می کند که انسان آن را به صورت ارواح، شیاطین، خدایان، قوانین، صورت مثالی، کما مطلوب و غیره مجسم می سازد. همان طنینی که انسان به دنبال فهم شعور مندانه آن است. یونگ از این مطلب استفاده می کند و مفهومی را مطرح می سازد که حاصل آن مراقبت، تذکر و توجه دقیق