امروز: پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پرسشنامه گذشت

پرسشنامه گذشت دسته: پرسشنامه
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 13 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 3

پرسشنامه گذشت

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

پرسشنامه گذشت

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد
گذشت مجموعهای از تغییرات انگیزشی در فرد آسیبدیده است که طی آن انگیزههای انتقامجویی نسبت به آسیبرسان و اجتناب از آسیبرسان کم میشود. ورثینگتون( 1998) 1 گذشت را یک عمل خیرخواهانه میداند که در آن فرد آسیبدیده احساس عزتنفس را مجدداً ذخیرهسازی میکند، درحالیکه به عزتنفس فرد دیگر هیچ آسیبی وارد نمیکند. او معتقد است که گذشت یک تصمیم و تغییر واقعی در تجربه عاطفی فرد است که این تغییر در عواطف یا هیجانات با سلامت جسمی و روانی رابطه دارد.

پرسشنامه گذشت براساس پرسشنامه گذشت انرایت و همکاران (1994) که دارای 60 گویه با سه بعد رفتاری، شناختی و عاطفی است، توسط صفارینیا و مفاخری (1390) ساخته شده است. با توجه به اینکه یکی از مؤلفههای اصلی گذشت اعتقادات مذهبی افراد میباشد، آنها برای بررسی گذشت در فرهنگ ایرانی، بعد اعتقادی را نیز به پرسشنامه خود اضافه نمودند و در نتیجه پرسشنامه مذکور دارای چهار خرده مقیاس است. این پرسشنامه بر روی 326 دانشجوی پیام نور اسفراین اجرا شده است.

نمرهگذاری


این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 20 گویه میباشد. گویههای 4، 6، 7، 13، 14، 16 خرده مقیاس »شناختی«، گویههای 5، 10، 11، 17، 20 خرده مقیاس »عاطفی«، گویههای 1، 2، 12،3، 15 خرده مقیاس »رفتاری« و گویههای 8، 9، 18، 19 خرده مقیاس »اعتقادی« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 20 و 100 خواهد بو.د. لازم به ذکر است که گویههای 1، 2، 3، 12، 13، 19، 20 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : پرسشنامه گذشت , پرسشنامه , گذشت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر