امروز: چهارشنبه 7 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها

پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها دسته: جغرافیا
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 104 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49

مبانی نظری و پیشینه روند گسترش شهرها

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1پیشینه تحقیق................................................................................................................... 12

2-2شهر............................................................................................................................... 14

2-2-1 شهر بر اساس نگرش سیستمی...................................................................................... 16

2-2-2شهرنشینی................................................................................................................... 17

2-2-3 شهر نشینی در جهان سوم............................................................................................. 19

2-3عوامل موثر در پیدایش شهرها........................................................................................... 20

2-3-1-عوامل طبیعی............................................................................................................. 20

2-3-2-عوامل اقتصادی......................................................................................................... 21

2-3 -3-عوامل سیاسی........................................................................................................... 22

2-3-4-عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اعتقادی............................................................................ 22

2-4 عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها....................................................................... 23

2-4-1 عامل طبیعی............................................................................................................... 23

2-4-2 عامل جمعیتی............................................................................................................. 24

2-4-2-1  رشد طبیعی  جمعیت شهر ...................................................................................... 26

2-4-2-2  اثر مهاجرت ......................................................................................................... 27

2-4-2-3 اثر گسترش محدوده و ادقام آبادی های پیرامونی ........................................................... 29           

2-4-3 عامل اقتصادی............................................................................................................ 29

2-4-4 عامل سیاسی.............................................................................................................. 30

2-5 عوامل گسترش شهرها..................................................................................................... 32

2-6 گسترش افقی و فیزیکی شهر............................................................................................ 33

2-7 نقش و عملکرد شهر....................................................................................................... 35

2- 8 طرحهای مختلف توسعه شهری........................................................................................ 36           

2-8-1 شهر ستاره ای............................................................................................................ 36           

2-8-2 شهر خطی................................................................................................................. 37

2-8-3 شهر گسترده.............................................................................................................. 39

2-8-4 شهر در مدل حلقه ای.................................................................................................. 40

2-8-5 توسعه درد آور شهری ( زاغه ها و حلبی آبادها) ............................................................. 41

2-8-6- ساخت دوایر متحد المرکز......................................................................................... 41

2-8-7 بافت ستاره ای............................................................................................................ 42

2-8-8 ساخت چند هسته ای................................................................................................... 43

2-9 تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری........................................................................ 44

2-10 اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری....................................................................... 45

2-10- 1 اهداف کلان .......................................................................................................... 45

2-10-2  اهداف خرد یا ویژه.................................................................................................. 45

2-11 فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری......................................................................... 47

2-12 طبقه بندی کاربریهای شهری.......................................................................................... 48

2-12-1  طبقه بندی زمینهای دایر............................................................................................ 48

2-12-2 اراضی بایر یا بدون استفاده شهری.............................................................................. 50

2-13 استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربریها................................................................ 51

2-14معیار های مکان یابی در بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری............................................... 52

2-15مکاتب و نظریه های بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری..................................................... 53

2-15 -1مکتب كاركردگرایی................................................................................................ 54

2-15 -2مکتب ساختارگرایی................................................................................................. 55

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه روند گسترش شهرها

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر